Serat Centhini; Berisi “Database” Pengetahuan Jawa

Previous ArticleApanji Tohjaya