Masa Pra-Sejarah Bahasa Oseanik: Pandangan Terkini