Religi Masyarakat Badui

Dasar religi Masyarakat Badui ialah penghormatan terhadap roh nenek moyang dan kepercayaan terhadap satu kuasa, Batara Tunggal. Keyakinan mereka it…