Ketika Orang Jambi Berladang; Praktik Solidaritas

Pertanian di ladang atau dengan kata lain bercocok tanam yang terdapat di daerah hutan rimba tropik. Menurut peta bumi, daerah hutan tropik terletak di sekitar khatulistiwa kira-kira 50 sampai 100 ke utara dan selatan, maka Jambi adalah salah satu…

Tari Tauh, Tarian Bujang Gadis di Jambi

Tari Tauh Jambi merupakan tarian khas Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Pergaulan atau hungan muda-mudi (bujang gadis) digambarkan dalam tarian ini. Tarian ini telah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang dan diwariskan secara t…

Suku Kerinci, Jambi

Provinsi Jambi, sebagaimana provinsi lainnya di Pulau Sumatra juga didiami oleh “penduduk asli” yang memiliki bahasa dan ciri khasnya sendiri. Salah satu suku yang cukup dikenal adalah Suku Kerinci. Suku Kerinci adalah kelompok masyara…